Werkwijze

Methode

ik maak gebruik van de methodiek ontwikkeld door Peter John Schouten. een van de speerpunten van de methodiek is het werken op het toneel.  Tijdens deze sessies worden de verschillende componenten van het bewustzijn ten tonele gebracht en besproken. Het doel van deze therapie is om inzicht te krijgen in de structuur die ontstaan zijn door de traumatische ervaring. Maar ook om antwoord te vinden op de vragen die onbeantwoord zijn gebleven. Inzicht maakt dat je kunt kiezen vanuit je eigen, 'volwassen ik'. Voor meer info, ga naar: https://excetra.nl/

Heeft u behoefte aan een gesprek? Neem dan contact met mij op.